Děkujeme za Váš projevený zájem o zpracování cenové nabídky na dodávku garážových vrat, zašlete nám vyplněný poptávkový formulář. Rádi Vám zhotovíme cenovou nabídku a věříme, že bude pro Vás zajímavá.


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRATA - šířka otvoru

Šířka vrat bude vyrobena na míru dle požadavku.

B1, B2 - ostění

Minimální šířka vnitřního ostění je 10 cm

C - výška otvoru

Výška vrat bude vyrobena na míru dle požadavku.

D - nadpraží

Minimální výška nadpraží pro vrata RSD01 vč. elektrického pohonu je 15 cm.

Minimální výška nadpraží pro vrata RSD02 vč. elektrického pohonu je 35 cm.

Min. výška nadpraží pro vrata RSD02 snížené kování vč. el. pohonu 25 cm.

E - zásuvka 220V

Zásuvka je trvale pod napětím, není vypínána žádným vypínačem! Umístěná na stropě v ose vrat ( kolmice ze středu vrat směrem do garáže ).
Vzdálenost zásuvky od překladu:

Vrata do výšky 2300 mm, zásuvka ve vzdálenosti 3500 mm

Vrata do výšky 2800 mm, zásuvka ve vzdálenosti 4000 mm

Vrata do výšky 3800 mm, zásuvka ve vzdálenosti 5000 mm

G vývod tlačítka

Tlačítko slouží k ovládání vrat, není-li k dispozici dálkový ovladač - pro provoz není nezbytně nutné, pouze zvyšuje komfort obsluhy. Pro tento účel je možno použít např. zvonkové tlačítko. Tlačítko je nejlépe umístit na stěně vedle vrat nebo vedle dveří spojujících garáž s domem. Používá se dvoužilový kabel, který vede od spínacího tlačítka (na stěně) a je ukončený vedle zásuvky 220V pro pohon a následně se napojí do elektrického pohonu.
Kabeláž tlačítka nesmí být propojena s elektroinstalací !