Děkujeme za Váš projevený zájem o zpracování cenové nabídky na dodávku průmyslových vrat, zašlete nám vyplněný poptávkový formulář . Rádi Vám zhotovíme cenovou nabídku a věříme, že bude pro Vás zajímavá.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

A - šířka otvoru

Šířka vrat bude vyrobena na míru dle požadavku. Max. šířka 8 000 mm ( v závislosti na výšce )

B1, B2 - ostění

Minimální šířka vnitřního ostění je 15 cm, v místě el. pohonu 40 cm.

C - výška otvoru

Výška vrat bude vyrobena na míru dle požadavku. Max. výška 6 000 mm ( v závislosti na výšce )

D – krabice 380V

Krabice je trvale pod napětím, není vypínána žádným vypínačem! Umístěná v místě elektrického pohonu dle zvoleného typu vrat.


Základní typy vedení vrat


Standartní vedení drah:

Standartní vedení je nejběžnějším systémem kolejnic pro vedení vratového křídla. Používá se pokud je volný prostor nad hranou otvoru v rozmezí od 420 mm do 1 000 mm. Torzní pružiny jsou umístěny nad svislou částí vedení. Vodorovná část vedení může být vyrobena také pod úhlem.


Vedení pro vysoký překlad:

Pokud je volné místo nad otvorem větší než 1 000 mm, je vedení pro vysoký překlad lepším řešením než standartní vedení (může být použito i v případě nižšího překladu). Tento systém dokonale využívá volného místa nad otvorem,protože kolejnice pro vratové křídlo vedou nejprve nahoru a dovnitř místnosti se ohýbají až těsně pod stropem. Získáte tak mnohem více využitelného prostoru než pokud by do stejného otvoru byly instalovány vrata se standartním vedením. Kromě šířky a výšky je u těchto vrat důležitým rozměrem i tzv. HL, což je vzdálenost spodní hrany vodorovné části kolejnice od horní hrany otvoru. Pružiny jsou u vedení pro vysoký překlad standartně instalovány nad svislou část vedení, ale mohou být na jeklu nad vratovým otvorem. Vodorovná část vedení může být vyrobena také pod úhlem.


Vertikální vedení:

Je-li volný prostor nad překladem roven nebo větší než výška otvoru +400 mm, můžeme použít vrata bez vodorovné části vedení. Taková vrata mají pouze vertikální vedení a odtud pochází i jejich název. Torzní pružiny jsou umístěny nad vedením, ale mohou být také přimontovány na jeklu instalovány nad překlad.


Vedení pro nízký překlad:

Vedení pro nízký překlad je speciální systém vratových kolejnic, který umožňuje instalaci vrat již od výšky překladu 200 mm. U takto nízkého překladu musí být torzní pružiny instalovány vzadu za vodorovným vedením. Pro instalaci pružin vpředu na překladu je potřeba minimálně 330 mm od hrany otvoru po strop. Za určitých okolností nemohou u tohoto systému vést lanka uvnitř vratového vedení (tak jako je tomu ostatních typů), ale jsou vedeny venkem. U vedení pro nízký překlad je charakteristickým znakem znakem vodorovné vedení složené ze dvou kolejnic, což umožňuje lepší utěsnění vratové křídlové (horní sekce).