Mapa rychlosti koroze zinku v ČR vydaná Asociací českých a slovenských zinkoven

Roční korozní úbytek zinku měřený od roku 1988 do roku 2010 v Evropě se snížil o 75%, a to díky snížení koncentrace SO2 ( oxidu siřičitého ) v ovzduší o 87 %.